Zarządzanie projektami - klucz do sukcesu w biznesie

Realizacja projektów IT skupia się na dostarczeniu rozwiązania, które spełni cele biznesowe oraz sprosta oczekiwaniom użytkowników. Kluczowym elementem jest, by gotowe oprogramowanie służyło nie tylko tuż po jego finalizacji, ale przez dłuższy okres.

W trakcie użytkowania aplikacji wiele czynników może ulec zmianie. Może to dotyczyć sposobu korzystania z aplikacji, pojawienia się nowych potrzeb czy konieczności adaptacji do nowych urządzeń czy systemów operacyjnych.

Zarządzanie projektami
Wsparcie serwisowe

Wsparcie serwisowe to zestaw działań, które warto wdrażać od początku powstania oprogramowania. Pozwala to na zapewnienie jej ciągłości i dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Kluczowe działania to:

 • reagowanie na incydenty i ich rozwiązanie;
 • monitorowanie systemu i analiza logów;
 • wsparcie przy tworzeniu nowych wersji oprogramowania;
 • zmiany technologiczne, takie jak podniesienie wersji bazy danych, aktualizacja serwera WWW ;
 • modyfikacje związane ze zmianami w prawie.

W ramach wsparcia  zostaje przypisany opiekun projektu z naszego zespołu. Określamy godziny działania wsparcia i reakcji na zgłoszone incydenty, gwarantując dostępność  w tym zakresie.

Odpowiednie zarządzanie projektem to nie tylko ciągłość działania aplikacji, ale też bieżące źródło informacji przy dalszym planowaniu i konsultacjach dotyczących rozwoju aplikacji.

Platforma do obsługi zgłoszeń

Współczesne firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, jak ważna jest skuteczna komunikacja między IT a biznesem. W ramach dostarczonego oprogramowania oferujemy bezpłatnie swoim klientom platformę do obsługi zgłoszeń (ITSM). W erze cyfryzacji i rosnącej zależności od technologii, podejście oparte na ITSM staje się nie tyle luksusem, co koniecznością dla sukcesu organizacji.

Do najczęściej wymienianych korzyści ITSM można zaliczyć:

 • Dostosowywanie działań do priorytetów firmy 
 • Umożliwienie standaryzacji współpracy 
 • Lepsza koordynacja wniosków w celu usprawnienia obsługi
 • Szybsze reagowanie na poważne incydenty i zapobieganie ich występowaniu w przyszłości

 

Każda z wymienionych korzyści przekłada się na obniżenie kosztów i poprawę jakości oferowanych usług.

Umowa SLA

Umowy SLA są niezwykle ważne w procesie budowania zaufania. Pozwalają na zdefiniowanie Twoich oczekiwań  dotyczących usługi w zakresie zapewnienia ciągłości działania oprogramowania  oraz  zorientować się  kwestii odpowiedzialności  Korzystanie z umów SLA zapewnia wzajemne zrozumienie oczekiwań dotyczących usługi. 

Wdrożenie umów SLA może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Wzmocnienie relacji  — rozwiewają obawy dotyczące ryzyka, co zwiększa zaufanie między stronami. Zdefiniowanie sposobów postępowania w przypadku naruszenia zmniejsza niepewność.
 • Formalizacja komunikacji — umożliwia prowadzenie z interesariuszami rzeczowych rozmów w oparciu o uzgodnione wcześniej warunki.
 • Poprawa wydajności i morale —  pozwalają skoncentrować uwagę  na tych zgłoszeniach, które są najbardziej istotne.

Z naszą usługą zarządzania projektami, możesz być pewien, że Twój projekt zostanie przeprowadzony zgodnie z założeniami, terminami oraz spełni Twoje oczekiwania. Pozwól nam poprowadzić Cię do sukcesu i skutecznie zrealizować Twoje najbardziej ambitne projekty!

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Wieloletnie doświadczenie i nieustanne podnoszenie kompetencji daje nam duże perspektywy na rozwój, a zbudowane relacje i praca w wielu projektach pomaga osiągać złożone cele biznesowe.